ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ หรือ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ (Mount St. Helens)

ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์
        ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ หรือ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ (Mount St. Helens)  เป็นภูเขาไฟประเภทกรวยสลับชั้นที่มีพลังอยู่ ตั้งอยู่ใน เขตสกามาเนียเคาน์ตี Skamania County, รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

        ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์โด่งดังมากที่สุดจากการระเบิดครั้งรุนแรง ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางภูเขาไฟที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น 57 ราย บ้านเรือนเสียหาย 250 หลัง สะพาน 47 แห่ง ทางรถไฟยาว 15 ไมล์ (24 กิโลเมตร) และทางหลวงยาว 185 ไมล์ (298 กิโลเมตร) ถูกทำลาย


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151202313837226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater