Lake Powell อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนแม่น้ำโคโลราโด

Lake Powell
        Lake Powell ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐอริโซน่า กับรัฐยูทาห์ ของสหรัฐอเมริกา เป็นอ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา สร้างเสร็จภายในปี 1963


        พื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลสาบยังล้อมรอบด้วยกำแพงหินทรายสูงชัน เป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดและที่มีความสวยงามของสหรัฐอมเริกา กิจกรรมที่แนะนำคือการล่องเรือชมความสวยงาม ตกปลา ดำน้ำ ถ่ายภาพ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151203834052226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater