ต่อสาบมรกต (Emerald Roach Wasp)


        ต่อสาบมรกต (Emerald Roach Wasp) พบได้ในแถบแอฟริกา อินเดีย และหมู่เกาะแปซิฟิก มันจะหาเหยื่อแล้วโจมตีด้วยการต่อยแล้วปล่อยสารพิษที่มีชื่อว่า "Octopamine" ส่งผลให้เหยื่อของมันเป็นอัมพาต จากนั้นมันก็จะควบคุมเหยื่อให้เดินกลับไปยังรังของมันเพื่อเป็นอาหารของมันและลูกๆ ที่กำลังจะฟักตัวออกมานั้นเอง