จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar)

จูเลียส ซีซาร์

        จูเลียส ซีซาร์ (อังกฤษ: Julius Caesar) หรือ กายุส ยูลิอุส ไคซาร์ (ละติน: GAIVS IVLIVS CAESA )

        เป็นอีกหนึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลก จูเลียส ซีซาร์
เกิดเมื่อประมาณ 100 ปี ก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 444) ในตระกูลขุนนางเก่าตระกูลหนึ่ง มีบิดาชื่อเคอุส จูเลียส และมารดาชื่อ
อรอเรเลีย จูเลียส ซีซาร์ เป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดโดยวิธีการผ่าตัดออกมาทางหน้าท้อง จนเป็นที่มาของการเรียกการคลอดโดยการผ่าตัดออกทางหน้าท้องว่าการทำ "ซีซาร์"

        จูเลียส เสียชีวิตโดยถูกลูกเลี้ยงลอบสังหาร ขณะประชุมอยู่ในสภาเซเนท และจูเลียส ซีซาร์ เป็นต้นแบบของกษัตริย์โรมในสมัยต่อมาที่ใช้ชื่อซีซาร์นี้ถึงสิบสององค์ แม้คำว่า ชาห์ แห่งอิหร่าน ซาร์ แห่งรัสเซีย ไกเซอร์ แห่งเยอรมัน ล้วนแล้วแต่มีรากศัพท์มาจากคำว่าซีซาร์ และได้สืบทอดคำเรียกเหล่านี้มาจนถึงปัจจุบัน

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151074186712226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater