Fly Geyser น้ำพุลอยฟ้า        Fly Geyser : น้ำพุลอยฟ้า : ด้วยสีสันอันโดดเด่นและสวยงามสะดุดตาจึงทำให้สถานที่นี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว อยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ใครจะเชื่อว่าน้ำพุลอยฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ปี คศ. 1916 Fly Geyser ก่อกำเนิดขึ้นด้วยฝีมือของนักขุดเจาะ เดิมเป็นบริเวณที่แห้งแล้งสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ แต่สิ่งที่พยายามกักเก็บน้ำก็ยังไม่สำเร็จ เมื่อเวลาผ่านไปสถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง แต่ด้วยความร้อนจากใต้พิภพและหลุมที่ขุดเจาะเอาไว้จึงทำให้เกิดเป็น Fly Geyser กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐเสนวาดาในปัจจุบัน