ป่าหิน ( Stone Forest ) เมืองคุนหมิง มลฑลยูนาน ประเทศจีน


ป่าหิน ( Stone Forest ) เมืองคุนหมิง มลฑลยูนาน ประเทศจีน 
ป่าหินชีลิน ( Shilin National Park ) จัดเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ถึง 350 ตารางกิโลเมตร จะเปิดให้เข้าชมเพียง 12 ตารางกิโลเมตร ในอดีตหินปูนเหล่านี้อยู่ใต้พื้นผิวโลก แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ถูกแรงดันขึ้นมาในลักษณะเดียวกับหินงอก ป่าหินแห่งนี้มีอายุราว 270 ล้านปี

ที่มา http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151036688912226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater