ยานอวกาศไร้นักบินลำแรกที่ทำโดยญี่ปุ่น | First Japan-made unmanned


HTV ย่อมาจาก H-II Transfer Vehicle เป็นยานแบบไร้นักบินที่ทำหน้าที่ขนส่งเสบียงไปให้สถานีอากาศนานาชาติ มันสามารถตัดสินใจเองได้ ในการขนส่งจะต้องมีการนัดพบกันเพื่อเข้าเทียบท่าและส่งเสบียง