Giant Crater on Mars Was Once a Vast Lake

ภาพจำลองของทะเลสาบบนดาวอังคาร
       ปล่องภูเขาไฟยักษ์บนดาวอังคาร ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่ โดย Curiosity Rover (รถโรเวอร์ที่ทำการสำรวจอยู่บนดาวอังคาร)

       ผลการศึกษาใหม่โดยนาซ่า จากแลนด์โรเวอร์ Curiosity ชี้ว่า ปล่องภูเขาไฟยักษ์บนดาวอังคารอาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดำรงอยู่เมื่อล้านปีในอดีต เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

       รถแลนด์โรเวอร์ Curiosity ของนาซ่าพบหลักฐานเกี่ยวกับทะเลสาบในปล่องภูเขาไฟบนดาวอังคารที่กว้าง 154 กิโลเมตร ซึ่งรถแลนด์โรเวอร์ได้ทำการสำรวจตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2012

       ปัจจุบันพื้นผิวของปล่องภูเขาไฟแห้งแล้งสนิท แต่พบร่องรอยการไหลของน้ำในอดีตซึ่งเป็นตะกอน รอบๆปล่องภูเขาไฟมีความสูงประมาณ 5.5 กิโลเมตร

       ทะเลสาบแหล่งนี้มีอายุยืนยาวพอที่จะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต และเริ่มเจริญเติบโต

การก่อตัวที่ลึกลับของภูเขา (Mount Sharp)
ภาพ Mount Sharp โดยนาซ่า
(http://www.nasa.gov/)
       ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของภูเขาชาร์ป (Mount Sharp)ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างพากันงง

       ก่อนหน้านี้มีภารกิจที่ส่งยานออกไปในเดือนพฤศจิกายน 2011

       ในหลายๆสถานที่ รถแลนด์โรเวอร์ Curiosity ได้ทำการเจาะสำรวจชั้นดินและชั้นหินและพบว่า ชั้นหินทรายด้านล่างมีความลาดเอียงไปทางภูเขาชาร์ป--ความลาดเอียงนี้น่าจะทำให้เกิดทะเลสาบขั้น
Reference
       1. http://www.space.com/27950-mars-crater-lake-curiosity-rover.html
       2. http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia15292.html