ภาพถ่ายของดวงจันทร์'ยูโรปา' โดยยานอวกาศกาลิเลโอ

รูปดวงจันทร์'ยูโรปา'
ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯ
       การวนรอบผ่านระบบดาวพฤหัสในช่วงปลายปี 1990 โดยยานอวกาศกาลิเลโอ ซึ่งได้บันทึกวิวทิวทัศน์ของดวงจันทร์ของดาวพฤหัส--ดวงจันทร์'ยูโรปา' ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นี้เป็นน้ำแข็งที่อาจจะซ่อนมหาสมุทรลึกไว้ภายใน

       ภาพถ่ายดวงจันทร์ยูโรปานี้นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยใช้วิธีปรับเทียบใหม่ซึ่งจะแสดงสีภาพได้ใกล้เคียงกับสีที่ตามนุษย์จะมองเห็น

บนผิวของยูโรปามีรอยแตกเป็นเส้นโค้งยาวซึ่งมีแนวโน้มว่าด้านล่างจะเป็นของเหลว

       เนื่องจากดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่ วงโคจรรอบดาวพฤหัสจึงมีลักษณะเป็นวงรี การโคจรนี้จะให้พลังงานเพียงพอที่จะทำให้มหาสมุทรเป็นของเหลว

       แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือ มันมีความเป็นไปได้ว่า แม้ว่าไม่มีแสงแดดที่เกิดกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิต แต่อาจเป็นไปได้ว่ามันหาพลังงานจากแหล่งอื่นเพื่อทำให้เกิดการเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต ชีวิตดังกล่าวน่าจะเติบโตได้ดีในน้ำทะเลลึก เช่น กุ้ง


ชื่อบทความ Galileo's Europa Remastered
Image Credit: NASA, JPL-Caltech, SETI Institute, Cynthia Phillips, Marty Valenti
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap141127.html