ฝนดาวตกสิงโต (หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์) ในปี 1999 และ 2014 | ดาราศาสตร์


       ฝนดาวตกสิงโต (หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์) ในปี 1999 ผู้สังเกตการณ์ในยุโรปจะได้เห็นอุกกาบาตชัดเจนมากที่สุด ซึ่งมีดาวตกมากกว่า 1,000 ดวงต่อชั่วโมง สำหรับสถานที่อื่นๆ จะเห็นฝนดาวตกระหว่าง 30 - 100 ดวงต่อชั่วโมง

หอคอย Guaita
       ภาพด้านบนนี้ ใช้เวลาจับแสงนาน 20 นาที ถ่ายในช่วงที่จะมีฝนดาวตกมากที่สุด จากภาพจะเห็นดาวตกอย่างน้อย 5 ดวง อยู่เหนือหอคอย Guaita---หอคอยที่สร้างขึ้นเพือเป็นหอสังเกตการณ์ที่ใช้ในช่วงศตวรรษที่ 12 ในเจโรนา, สเปน

       ในปี 2014 ในช่วงไม่กี่คืนต่อไป จะเกิดฝนดาวตกสิงโตอีกครั้ง นักดาราศาสตร์คาดการว่า น่าจะเห็นฝนดาวตกประมาณ 15 ดวงต่อชั่วโมง ในที่มืด

ชื่อบทความ Leonids Above Torre de la Guaita
Image Credit & Copyright: Juan Carlos Casado (TWAN)
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap141116.html