ดาวหาง Hyakutake โคจรผ่านเข้าใกล้โลก       ในปี 1996 มีสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น... มันคือดาวหางที่ผ่านเข้ามาใกล้ดาวเคราะห์โลก ดาวหางถูกค้นพบก่อนที่จะมาใกล้โลกแค่เพียงไม่ถึง 2 เดือน ดาวหางนี้ถูกตั้งชื่อว่า C/1996 B2 Hyakutake ซึ่งจะเข้าใกล้โลกเป็นระยะทาง 1 ใน 10 ของระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย์ มันเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปี 1996 และยังเป็นดาวหางที่สว่างที่สุดในรอบ 20 ปี ดาวหางที่กำลังมาถึงเป็นดาวหางที่มีส่วนประกอบที่มีอยู่ในโลก--ในยุคหินเมื่อ 17,000 ก่อน

       หางของดาวหางมีสีฟ้า เกิดจากไออ่อนของอนุภาค ส่วนหัวของดาวหาง มีสีเขียว-น้ำเงิน ซื่งมีก้อนน้ำแข็งที่สกปรกอยู่อย่างหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 กิโลเมตร

       ไม่กี่เดือนต่อมา ดาวหางนี้ถูกแรงเหวี่ยงของดาวเคราะห์ เหวี่ยงมันออกไปยังระบบสุริยะวงนอก ดาวหาง Hyakutake น่าจะโคจรกลับมาอีกในราวๆ 100,000 ปีข้างหน้า

ชื่อบทความ Comet Hyakutake Passes the Earth
Credit & Copyright: Doug Zubenel (TWAN)
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap091216.html