ดวงจันทร์หายไปบางส่วน! ปรากฏการธรรมชาติ | ดาราศาสตร์

ภาพดวงจันทร์ ที่ดวงจันทร์หายไปบางส่วน
A Strawberry Moon
June's Full Moon (full phase on June 13, 0411 UT)
      เป็นประเพณีที่รู้จักกันดีในชื่อ "ดวงจันทร์สตรอเบอร์รี่" หรือ "ดวงจันทร์กุหลาบ"

      ชื่อเหล่านั้น อธิบายถึงลักษณะของดวงจันทร์เต็มดวง ที่ขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อ "Marieby" ของสวีเดน

      ดวงจันทร์ในภาพลักษณะขนาดใหญ่ เป็นเพราะถ่ายโดยใช้เลนส์โฟกัสยาว ภาพนี้ ถ่ายไกลจากหมู่บ้านที่เห็นในภาพประมาณ 8 กิโลเมตร

      หากมองดวงจันทร์ด้วยตาปล่าว จะเห็นดวงจันทร์บางส่วนเลือนรางไป ณ บริเวณเส้นขอบฟ้า ปรากฏการที่บางส่วนของดวงจันทร์เลือนรางไปนี้ ไม่ได้เกิดจากเลนส์กล้องแต่อย่างใด มันเกิดจากแสงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้ แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะเกิดการกระจายแสง หรือการหักเหแสง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์เพียงบางส่วน ดังภาพ

ชื่อบทความ A Strawberry Moon
Image Credit & Copyright: Göran Strand
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap140613.html