ยานอวกาศ Rosetta ที่กำลังสำรวจดาวหาง 67P

ภาพที่ 1 ภาพยานอวกาศRosetta อยู่ใกล้ดาวหาง 67P
      ภาพยานอวกาศ Rosetta ถ่ายภาพนี้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2014 ในขณะที่ยานอวกาศได้เดินทางออกไปไกล 472,000,000 กิโลเมตร จากโลก แต่ห่างจากดาวหาง '67P/Churyumov-Gerasimenko' เพียง 16 กิโลเมตรเท่านั้น

      การถ่ายภาพที่ 1 นี้ ถ่ายจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอน คือ ถ่ายระยะใกล้ กับระยะไกล แล้วนำมารวมกัน ซึ่งจะได้ภาพที่มีความคมชัดสููงอย่างน่าทึ่ง โดยใช้ระบบกล้อง CIVA ที่ติดไปกับ'ยานลงจอด'(ดังภาพที่ 2) ของยานอวกาศ Rosetta

ภาพที่ 2 ภาพ'ยานลงจอด'ที่มากับยานอวกาศ
ชื่อ Philae
      เป้าหมายที่'ยานลงจอด'จะไปจอด คือ ตรงกลางของดาวหาง

ภาพที่ 3 ภาพดาวหาง
ชื่อ 67P/Churyumov-Gerasimenko

      ภาพที่ 1 นี้ เป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายได้จากกล้องของยานเล็ก(Philae) ก่อนที่มันจะแยกตัวออกจากยานใหญ่(Rosetta) เพื่อไปลงจอดที่ดาวหาง(ภาพที่3) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน หลังจากที่มันแยกออกได้ไม่นาน ก็ได้ถ่ายรูปภาพที่3ไว้ ซึ่งเป็นภาพสุดท้าย ก่อนมันจะจากกัน

ชื่อบทความ : Rosetta's Selfie ( ยานอวกาศRosettaถ่ายรูปตัวเอง, Selfieแปลว่า ทำด้วยตัวเอง)
Image Credit: ESA/Rosetta/Philae/CIVA
ที่มา : nssdc.gsfc.nasa.gov