การประทุ(การระเบิด) ของดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2557X-Class Flare: ดวงอาทิตย์ปล่อยแสงสุริยะออกมา วัดค่าพลังงานได้สูงสุดเมื่อเวลา 13:01 น. ของวันที่ 19 เดือน ตุลาคม 2557 ถูกจับภาพได้โดยหอดูดาวที่ซึ่งสร้างมาเพื่อสังเกตุดวงอาทิตย์ตลอดเวลา

การระเบิดในครั้งนี้ มีพลังงานสุริยะสูง แต่ไม่สูงพอที่จะทะลุชั้นบรรยากาศโลกได้ การระเบิดในครั้งนี้ จึงไม่สามารถทำร่ายมนุษย์ได้

แต่ถ้าหากเกิดการระเบิดที่รุนแรงกว่านี้ มันจะสามารถรบกวนระบบสัญญาณ GPS และระบบสื่อสารได้

ภาพด้านบนนี้ถูกถ่ายด้วยความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตขนาด 131 อังสตรอม