Mossbrae Falls ม่านน้ำตกอันสวยงามในแคลิฟอร์เนีย


Mossbrae Falls เป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแซคราเมนโต ไหลลงมา น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่งดงามที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ลักษณะมีความสูง 15 เมตร และมีความกว้าง 46 เมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปยังน้ำตกนั้นต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปในระยะทางหลายกิโลเมตร