ดาวหาง Siding Spring เข้าใกล้ดาวอังคาร


      เมื่อวานนี้ (19/10/2557) ดาวหางได้ผ่านเข้าใกล้ดาวอังคารมากที่สุด จริงๆแล้วดาวหาง C/2013 A1(Siding Spring) ได้ผ่านเข้าใกล่ดาวอังคารมากที่สุด มากกว่าดาวหางอื่นๆที่เคยเข้าใกล้โลก เหตุการณ์นี้เป็นการศึกษาสำคัญซึ่งเกี่ยวกับ'ผลกระทบของดาวหางที่ผ่านเข้าใกล้ดาวเคราะห์'

      เราใช้ยานอวกาศ 5 ลำ(NASA's MAVEN, MRO, Mars Odyssey,  ESA's Mars Express และ India's Mars Orbiter) ที่โคจรอยู่รอบดาวอังคาร เพื่อการสังเกตุดาวหางนี้

      ยานอวกาศส่วนใหญ่ส่งข้อมูลรายงานมาแล้วว่า ตัวเองยังไม่ถูกดาวหางทำลาย ยานยังคงมีสภาพดี ในขณะที่รถRoversที่สำรวจอยู่ที่พื้นผิวดาวอังคารก็ทำงานสังเกตุเหตุการณ์นี้เช่นกัน มันจะส่งภาพมาที่โลกในอีกราวๆ 1 สัปดาห์

      ภาพด้านบน ถ่ายอยู่บนโลก เมื่อวานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นการเดินทางของดาวหางSiding Spring ซึ่งอยู่ทางซ้าย-ล่าง และดาวอังคารซึ่งอยู่บน-ขวา (ผมดูรุปไม่ออกแฮะ-ผู้แปล)

ชื่อบทความ : Comet Siding Spring Passes Mars
Image Credit & Copyright : SEN/Damian Peach
ที่มา : apod.nasa.gov