เนบิวล่าฟอง | ดาราศาสตร์

เนบิวล่าฟอง (Bubble Nebula)
     ช่องว่างตรงกลางถูกเป่าโดยลมจากดาวขนาดใหญ่ ปรากฏกลุ่มดวงดาวนี้ ซึ่งมีรูปร่างที่แปลกใจ มันหมวดหมู่ NGC 7635, เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ 'เนบิวลาฟอง'(Bubble Nebula) แม้ว่าจะดูละเอียดอ่อน แต่กระบวนการภายในมีความรุนแรงมาก ฟองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ปีแสง

     ด้านล่าง-ซ้าย คือดาว O ที่มีแสงสว่างมากกว่า 100,000 เท่าของดวงอาทิตย์ และใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 45 เท่า

     ลมดวงดาวที่รุนแรงและการฉายรังสีรุนแรงจากดาว ได้ทำลายโครงสร้างของก๊าซเรืองแสงกับวัสดุทึบในเมฆโมเลกุลโดยรอบ ฟองเนบิวล่าที่น่าสนใจและซับซ้อน อยู่ไกลประมาณ 11,000 ปีแสง ไปทางกลุ่มดาว Cassiopeia

     ภาพที่สวยงามของฟองเนบิวล่านี้ ประกอบจากข้อมูลภาพที่บันทึกการปล่อยจากไฮโดรเจนและออกซิเจนไอออนอะตอมของบิรเวณนั้นเพื่อการสร้างภาพสามสี, ไฮโดรเจนและออกซิเจนปล่อยถูกนำมาใช้สำหรับสีแดงและสีน้ำเงิน และนำมารวมกันเพื่อสร้างสีเขียว

ชื่อบทความ The Bubble Nebula
Image Credit & Copyright: Bernard Michaud
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap141002.html วันที่ 2 ตุลาคม 2014