การทำงานของสมอง ตอนเรากำลังฝัน โดย Michio Maku      เมื่อเรานอนหลับ จิตใต้สำนึกของเราจะพาเราท่องไปในความฝัน นักวิทยาศาสตร์จึงสงสัยว่าส มองส่วนไหนที่ใช้สร้างความฝัน

      นักวิทยาศาสตร์ ต้องการศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกการเป็นศึกษาได้จากที่ไหน? ได้อย่างไร? ซึ่งเรื่องนี้ Maku บอกว่า แนวคิดของ Freud น่าจะตอบได้

      มีตำรามากมายที่อยู่คนไม่พูดถึงแนวคิดของ Freud แต่ทศวรรษที่ผ่านมามีการพูดถึงแนวคิดของ Freud มากขึ้น Freud ทำนายไว้ว่า มีกิจกรรมมากมายที่กำลังทำในขณะที่เราไม่มีสติ

      ปัจจุบันเราสามารถสแกนสมองและบอกได้ว่า สมองส่วนไหนที่ทำงานเกี่ยวกับอีโก้(eco) สมองส่วนไหนทำงานเกี่ยวกับจิตสำนึก

      สมองที่ทำงานเกี่ยวกับอีโก้ จะอยู่ส่วนหน้า(หน้าผาก) และสมองที่ทำงานเกี่ยวกับจิตสำนึก อยู่ที่หลังลูกตา

      สักวันหนึ่งเราจะสามารถสแกนสมองได้ และแสดงภาพความฝันผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีนี้จะทำให้เราเห็นความฝันตัวเองแล้วจะเข้าใจกระบวนการของจิตใต้สำนึก