สมุนไพร เล็บมือนาง ประโยชน์และสรรพคุณ

สมุนไพร เล็บมือนาง

      ลักษณะโดยทั่วไป เล็บมือนางจะเป็นตเนไม้เถา ที่สามารถยึดติดและเลื้อยไปตามกิ่งไม้ต่างๆได้ ลักษณะของดอกจะมีสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะกลายเป็นสีบานเย็น

      ส่วนที่สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพร คือ เมล็ดของเล็บมือนาง

      สรรพคุณ ใช้ในการผสมเป็นตัวยา สำหรับขับถ่ายพยาธิบางชนิด