ระหว่างดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ | ดาราศาสตร์      สิ่งที่บดบังดวงจันทร์ไม่ให้แสงจากดวงอาทิตย์มาถึง คืออะไร? คำตอบที่หลายคนรู้จากประวัติศาสตร์ คือ โลก แต่ในมุมมองของภาพที่โดดเด่นด้านบนนี้ สิ่งที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดูเหมือนจะเป็นระนาบของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา!

      ภาพนี้คือภาพพาโนรามา 16 ภาพ ถูกถ่ายในอุทยานแห่งชาติ'Capitol Reef' (Capitol Reef National Park) ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา สถานที่ซึ่งมีเสาหินทราย 2 ต้น -ด้านซ้ายเป็นดวงอาทิตย์ ด้านขวาเป็นดวงจันทร์ ดังภาพที่ 2 (Temple of the Sun, Temple of the Moon)

ภาพที่ 2 ภาพ Temple of the Sun(ซ้าย) และ Temple of the Moon (ขวา)
      เสาหินทรายโผล่ขึ้นมาจากทะเลทราย อนุสาวรีย์เสาหินทรายสูงประมาณ 100 เมตร และมีอายุในช่วงจูราสสิ 160 ล้านปีที่ผ่านมา

      พรุ่งนี้( 8 ตุลาคม 2014 )โลกจะบดบังแสงจากดวงอาทิตย์มิให้ไปยังดวงจันทร์ ซึ่งจะเกิดจันทรุปราคา หลาย ๆ สถานที่ทั่วโลกสามารถมองเห็นได้

From the Temple of the Sun to the Temple of the Moon
Image Credit & Copyright: Dave Lane
ที่มา : http://apod.nasa.gov/apod/ap141007.html ( วันที่ 7 ตุลาคม 2014 )