ต้นเรดทิงเกิล ในประเทศออสเตรเลีย

ต้นเรดทิงเกิล ในประเทศออสเตรเลีย 

ต้นเรดทิงเกิล (The Red Tingle tree) ต้นนี้ขึ้นอยู่ในบริเวณ Walpole-Nornalup National Park ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย ขนาดต้นมีความสูง 75 เมตร บริเวณโคนต้นวัดรอบวงได้ 24 เมตร ถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่สูงที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Photo:Michael Schwab)

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152498936102226/?type=1&theater