เสาวรส | ประโยชน์ สรรพคุณ

เสาวรส | ประโยชน์ สรรพคุณ 
ผลเสาวรส มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย คลายร้อน และเสาวรสสามารถป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดี

ที่มา http://www.doikham.co.th/knowledge-details.php?id=3