สับปะรด | ประโยชน์ สรรพคุณ

สับปะรด | ประโยชน์ สรรพคุณ
สับปะรดมีปริมาณของวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยไฟเบอร์ที่มีอยู่มากมาย สับปะรดมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร เสริมสร้างการดูดซึมอาหารของร่างกาย การลดความร้อนของร่างกายและยังช่วยแก้กระหาย หากรับประทานสับปะรดเป็นประจำแล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไตอักเสบ และโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย

ที่มา http://www.doikham.co.th/knowledge-details.php?id=3