ดวงจันทร์บ บัง ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์บ บัง ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์บ บัง ดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 'A lunar transit' การขนส่งดวงจันทร์เป็นข้อสังเกตที่ 26 กรกฎาคม 2014, 10:57-11:42 EDT ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีละสองครั้ง ทำให้เกิดสุริยุปราคาบางส่วน ภาพเส้นขอบของดวงจันทร์เรียบมน เพราะดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศที่จะบิดเบือนแสง

ที่มา plus.google.com/u/0/s/nasa