น้ำตกหวางกว่อฉู้ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

น้ำตกหวางกว่อฉู้ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
      น้ำตกหวางกว่อฉู้(Huangguoshu Waterfall ) ตั้งอยู่ภายใน Huangguoshu Waterfall National Park ในมณฑลกุ้ยโจว ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ลักษณะน้ำตกมีความกว้างรวม 101 เมตร สูงถึง 77.8 เมตร สำหรับน้ำที่ตกลงมาจากแม่น้ำ Baishui นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นน้ำตกนี้ได้แต่ไกล

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152545240422226/?type=1&theater