รู้หรือไม่ ผีเสื้อรับรสด้วยเท้าของพวกมัน

ผีเสื้อรับรสด้วยเท้าของพวกมัน
ผีเสื้อไม่มีลิ้นในการรับรสชาติ ต่อมรับรสของมันอยู่บริเวณใต้เท้า เพียงแค่เอาเท้าแตะดอกไม้มันก็สามารถรับรู้ได้ว่าดอกไม้มีรสชาติเป็นเช่นไร และมีหนวดในการดมกลิ่นดอกไม้ มีท่องวงใช้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวอย่างน้ำหวาน เมื่อมันไม่ได้กินอาหารงวงนี้จะม้วนเก็บเป็นวงกลม

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152533351232226/?type=1&theater