มาชูปิกชู 1 ใน 10 เมืองถูกลืม ที่ได้รับการค้นพบ

มาชูปิกชู 1 ใน 10 เมืองถูกลืม ที่ได้รับการค้นพบ
มาชูปิกชู หรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า เมืองสาบสูญแห่งอินคา เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่ระดับความสูงประมาณ 2,350 เมตร ในประเทศเปรู คาดว่าสร้างขึ้นราวปี 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคา และถูกปล่อยทิ้งไว้นับร้อยปี จนในปี 1911 นักโบราณคดี ไฮแรม บิงแฮม ค้นพบเมืองร้างแห่งนี้ และในปี 1983 องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชูปิกชูให้เป็นมรดกโลก

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152512784192226/?type=1&theater