มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อตั้งขึ้นก่อนที่แคลคูลัสจะถูกค้นพบ


มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก แห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อปี 8 กันยายน 1636 ส่วนแคลคูลัสนั้นได้รับการพัฒนาโดย กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ และไอแซก นิวตัน ในช่วงปี 1684-1687 ปัจจุบันแคลคูลัสถือเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เกือบทุกสาขาโดยเฉพาะ ฟิสิกส์ ซึ่งก่อนที่แคลคูลัสจะเกิดนั้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของอริสโตเติล