Guadalupe Island จากสถานีอวกาศนานาชาติ

Guadalupe Island จากสถานีอวกาศนานาชาติ
ภาพใบนี้ถูกบันทึกโดยนักบินอวกาศ Alexander Gerst จากสถานีอวกาศนานาชาติ สำหรับภาพที่เห็นนี้เป็นบริเวณ Guadalupe Island ซึ่งเป็นเกาะภูเขาไฟที่ห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศเม็กซิโกราว 241 กิโลเมตร จากการสำรวจในปี 2008 เกาะแห่งนี้มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 150 คน

จากภาพจะเห็นได้ว่าเมฆมีลักษณะวนเป็นเกลียวอยู่ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้มีชื่อเรียกว่า Karman vortex street มันจะเกิดเหนือบริเวณเกาะที่ตั้งเดี่ยวๆอยู่กลางทะเล โดยเกิดจากกระแสของการไหลวนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบสู่ชั้นบรรยากาศ

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152509433832226/?type=1&theater