DNA ที่พบใน เอิตซี มัมมี่ชายอายุ 5,300 ปี ไม่เหมือนมนุษย์

DNA ที่พบใน เอิตซี มัมมี่ชายอายุ 5,300 ปี ไม่เหมือนมนุษย์
เอิตซี (Ötzi) เป็นมัมมี่ธรรมชาติที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ของชายซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 5,300 ปีมาแล้ว ถูกพบโดยนักปีนเขาชาวเยอรมันบริเวณธารน้ำแข็งบนพรมแดนระหว่างออสเตรียและอิตาลี นักวิทยาศาสตร์จาก EURAC โบลซาโน ประเทศอิตาลี ได้ทำการตรวจสอบชิ้นเนื้อบริเวณสะโพกของเอิตซี แต่พบว่าไม่ได้เป็นดีเอ็นเอของมนุษย์ แต่เป็นดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียที่เต็มอยู่ในร่างกายของเขา โดยเฉพาะเชื้อแบททีเรีย Treponema denticola ที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบ และจากการตรวจสอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าเขาเป็นคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตส มีหมู่เลือด O

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152506553392226/?type=1&theater