บังคลาเทศมีประชากรมากกว่ารัสเซีย

บังคลาเทศ และ รัสเซีย

เป็นความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าประเทศบังคลาเทศนั้นมีประชากรมากกว่าประเทศรัสเซีย จากการสำรวจบังคลาเทศมีประชากรอยู่ที่ 150,039,000 คน และจากการสำรวจประชากรของรัสเซียพบว่ามีอยู่ 143,800,000 คน และเมื่อเทียบกับขนาดของประเทศพบว่ารัสเซียมีขนาดใหญ่กว่าบังคลาเทศอยู่มาก โดยบังคลาเทศมีพื้นที่เพียง 147,570 ตารางกิโลเมตร และรัสเซียมีพื้นที่มากถึง 17,098,242 ตารางกิโลเมตร

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152513082817226/?type=1&theater