1ใน15 มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก University of Cambridge
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ก่อตั้งเมื่อปี 1209 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ อังกฤษ อาคารที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีชื่อว่า King's College Chapel เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิก