หนึ่งในโรงละครที่น่าประทับใจที่สุดในโลก Margravial Opera Houseโรงละครแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Bayreuth ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในช่วงปี 1744 - 1748 ได้รับการออกแบบโดย Giuseppe Galli Bibiena ในรูปแบบสถาปัตยกรรมบารอก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2012 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้โรงละครแห่งนี้เป็นมรดกโลก