หนึ่งในห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก Haeinsa Temple
ห้องสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) ตั้งอยู่ใน จังหวัดคย็องซาใต้ ประเทศเกาหลีใต้ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1346 วัดแห่งนี้เป็นที่รวบรวมหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของตู้พระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุด ทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995