นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อายุน้อยที่สุดในโลก


Jacob Barnett เป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อายุน้อยที่สุดในโลก ไอคิวสูงกว่าไอน์สไตน์

Jacob Barnett

Jacob Barnett เกิด 26 พฤษภาคม 1998 ปัจจุบันเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักดาราศาสตร์ เขาป่วยเป็นโรค Aspergers syndrome จัดอยู่ในกลุ่มออทิซึม (Autism) หรือที่เรียกกันว่าผู้ป่วยออทิสติกเมื่ออายุ 2 ปี เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 10 ปี ตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาฟิสิกส์ควอนตัม และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ทุกวันนี้เขายังคงคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่ต่างก็เชื่อว่าในอนาคตต้องมีชื่อเขาอยู่ในรางวัลโนเบล