รถยนต์ 3 ล้อ CLEVERCLEVER รถยนต์ 3 ล้อ
CLEVER มาจากคำว่า Compact Low Emission Vehicle for Urban transport คือยานพาหนะที่ใช้พลังงานต่ำใช้วิ่งเพื่อใช้ในการเดินทางในเมือง เป็นความคิดริเริ่มระหว่างบริษัท BMWร่วมกับมหาวิทยาลัยบาธ (University of Bath) พัฒนายานยนต์สำหรับใช้ในเมือง มีความคล่องตัวในยามจราจรติดขัดเหมือนจักรยานยนต์ แต่เมื่อจะมีอุบัติเหตุก็สามารถให้การป้องกันผู้ขับขี่ได้ดี รถมีความกว้างเพียง 1 เมตร มีความเร็ว 80 กม./ชั่วโมง