ปลาหมึกบ็อบเทล
ปลาหมึกบ็อบเทล มี 70 สายพันธุ์ ตัวนี้เป็นหมึกบ็อบเทลชุดนอนลายทาง (Striped Pyjama Squid) มีพรสวรรค์ในการล่าเหยื่อ กลางวันจะฝังตัวเองอยู่ใต้ทราย โผล่แต่ตาออกมาเพื่อล่าเหยื่อ เช่นกุ้ง สัตว์น้ำเล็กๆ โดยสับเยื่อเป็นชิ้นๆ นอกจากนี้ยังมีพิษในตัวด้วย

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151251683282226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater