กวางยักษ์โบราณ The Irish Elkกวางยักษ์โบราณ The Irish Elk มีเขากว้างถึง 3.6 เมตร

The Irish Elk หรือบางครั้งอาจเรียกมันว่า กวางยักษ์ เป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความสูงถึง 2.1 เมตร มีเขาขนาดใหญ่กว้างได้ถึง 3.6 เมตร ซากที่พบมีอายุอยู่ประมาณ 5,700 ปีก่อนศริสตกาล เชื่อกันว่าการสูญพันธุ์เกิดจากการถูกล่า