นกพีโทวี่หัวดำ (Hooded Pitohui)

นกพีโทวี่หัวดำ
        นกพีโทวี่หัวดำ (Hooded Pitohui) นกชนิดนี้พบในเกาะนิวกีนีเท่านั้น มันมีพิษอยู่ที่ผิวและขนที่บรรจุพิษอันทรงพลังที่เรียกว่าโมบราทาท็อกซิน(Homobrobratachotoxin) ซึ่งเป็นสารพิษชนิดเดียวกับพิษของกบลูกดอก ซึ่งเป็นพิษที่ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อชาและส่งผลให้หัวใจล้มเหลวทันที ถึงแม้ความรุนแรงของมันจะน้อยกว่ากบ แต่การออกฤทธิ์ก็ยังรวดเร็วพอๆ กัน ที่น่าเหลือเชื่อคือมนุษย์รู้จักนกนี้มากว่า 150 ปีมาแล้ว แต่ไม่รู้เลยว่ามันมีพิษ จนกระทั้งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในนิตยสารในปี 1993