ห้องสมุด Neilson Hays


       ห้องสมุด Neilson Hays ตั้งอยู่ในพื้นที่ 1 ไร่เศษ ริมถนนสุรวงศ์ เป็นห้องสมุดที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยหมอบรัดเลย์ หมอสมิธ ราวปี พ.ศ.2411

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151019493407226&set=a.10150355040307226.368113.146609607225&type=1&theater